Cookies
  
Holdturnering, Badmintonpeople og ny hjemmeside
Klub: Badminton Fyn
Publiceret af: Lars Lyskjær
Dato: 06-12-2011 15:32:06
Kategori: Generelt
     

Kære klubleder.

I starten af det nye år vil Fyns Badminton Kreds (Badminton Fyn) være at finde på badmintonpeople med sin holdturnering og andre oplysninger. Dette er en del af processen med at gøre tingene mere ensartede og brugervenlige for klubledere og medlemmer. Dog køres den igangværende sæson færdig på den nuværende måde på www.fynsbadmintonkreds.dk, således alle de nye tiltag bliver "kopi", hvor I som klubber kan øve jer, inden systemet skifter permanent efter denne sæson.

Det vil blive sådan, at alle holdkampresultater fra ungdomsholdkampe og seniorholdkampe skal indrapporteres direkte i badmintonpeople samtidig med at man også indsender samtlige kamprapporter til Ejvind Rindahl, der som hidtil, kører hele resultatformidlingen på den "gamle" Fyns Badminton Kreds hjemmeside, som udfaces, dog først endeligt efter afslutningen af denne sæson.

Fra 1/1 - 2012 skal klubberne altså i forbindelse med holdturneringen gøre 2 ting:
1. Indsende kamprapporter som hidtil til Ejvind Rindahl
2. Indrapportere kamprapporter med både resultat og holdopstilling i BadmintonPeople.

Der kommer ligeledes en ny hjemmeside som hedder www.badmintonfyn.dk, som vil være en genkendelig side i forhold til de øvrige kredse og badminton Danmark. Forskellen vil dog specielt være, at der ikke vil være nogen holdturnering på siden, men alt dette kører på www.badmintonpeople.dk

Det meget positive i dette nye vil være, at alle ledere, spillere og forældre vil kunne følge sig selv, deres klubkammerater og børn, samt konkurrenters resultater på badmintonpeople.dk, og det vil være med til at gøre det muligt at ensrette en holdturnering, så den også kan blive pointgivende i fremtiden, hvor det nu i dag i ungdomsregi kun er åbne turneringer, som er pointgivende.

Der ligger et par opgaver, som I ude i klubberne er nødt til at hjælpe med, og det er den simple opgave, at sørge for at alle spillere, som spiller holdturnering for Jeres klub skal oprettes på badmintonpeople. Dette gælder både spillere, som er helt nye og som måske spiller på et U11S hold, eller spillere, som spillere serie3 i senior eller veteran.
Opgaven er dog ikke så stor, idet alle spillere, som i forvejen spiller åbne turneringer for ungdom eller spiller i danmarksturneringen i senior jo allerede er oprettet, og måske kun mangler at blive tilknyttet klubben som medlem. Altså kort sagt - alle spillere som spiller holdturnering for din klub skal være oprettet på badmintonpeople.dk.

Vi vil gerne opfordre klubberne til senest d. 31/12 2011 at have oprettet alle Jeres spillere, som spiller med på Jeres hold i holdturnering ungdom/senior/veteran. Det vil give en god og gnidningsfri start på skiftet og gøre det muligt for alle, at øve sig på det nye system i resten af denne sæson. Vi har vedhæftet vejledning i hvorledes man som klub opretter spillere på badmintonpeople.dk.

Det er altså et bevidst valg, at vi kører med begge systemer fra januar 2012 - valget skyldes hensynet til Jer i klubberne, så skiftet bliver så gnidningsfrit som muligt.

I vil samtidig kunne følge udviklingen i det nye system på forsiden af www.fynsbadmintonkreds.dk, som løbende opdateres med udviklingen.

Det er klubbens administrator eller administratorer, som kan oprette spillere. Det er en god idé at sidde med medlemslisten foran Jer, idet der skal bruges fødselsdato til oprettelsen.

Hvis en klub ønsker flere administratorer, kan man sagtens det - der kunne måske være idé i at alle holdledere blev administratorer, således de efterfølgende indrapporter resultater for holdets kampe. Hvis man som klubbens administrator ønsker at tilknytte flere administratorer er det simpelt (det fordrer dog at den nye administrator selv er blevet almindelig bruger på badmintonpeople). Klubbens administrator logger på badmintonpeople og går ind i venstresiden under klubadministration og ens egen klub og derefter trykker på indstillinger. Så trykkes der på fanebladdet Administratorer og her kan man se de aktuelle administratorer, som klubben har. Dernæst trykker man på + tilføj ny administrator. Så kommer der et søgebillede op, hvor man på mange forskellige måder kan søge efter vedkommende, som man gerne vil have som administrator. (Det er en god ide, at den man vil have har udfyldt sin personlige profil på badmintonpeople først - det gør det lettere at finde en Anders Hansen eller lignende navne) - når personen kommer frem i udsøgningsfeltet trykker man vælg og der er så sendt en invitation til personen via mail om at blive administrator. Når den nye administrator har modtaget mailen, trykker vedkommende på linket som accept og dermed har vedkommende fået administratorrettigheder.

Hvis der er spørgsmål i processen er i velkomne til at kontakte undertegnede for råd og vejledning - jeg vil dog foretrække, at det bliver om aftenen eller i week-enderne - jeg kan træffes på telefon 30898067 eller E-mail

Vi afholder et informationsmøde d. 17/1 2012 kl. 19.00, hvor der vil være mulighed for spørgsmål og gennemgang af "de nye tiltag". Mødet erstatter tidligere års møde med klubberne, som har ligget i starten af februar. Vi vil gerne opfordre så mange som muligt om at komme til mødet. Separat indbydelse vil blive udsendt i løbet af december måned.

Administratorrettigheder - klik her
Oprettelse af spiller - klik her
Indtastning af resultater - klik her

Med sportslig hilsen
Badminton Fyn
Jørgen Færch 

 

Badminton Fyn
Degnevangen 8
5762 V. Skerninge


Nyheder fra Badminton Danmark

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011