Cookies
  
Nye procedurer for indberetning af holdlampsresultater
Klub: Badminton Fyn
Publiceret af: Søren Tipsmark
Dato: 06-09-2012 17:14:49
Kategori: Generelt
     

I kommende weekend starter holdturneringen for Fynsserien, Serie 1 og Serie 2.
I den anledning gør jeg opmærksom på følgende ændringer i holdturneringsreglementet:

§ 25 a. For alle rækker i Badminton Fyns holdturnering gælder det, at:
Både hjemme- og udehold skal inden holdkampens start sikre sig, at deres egne spillere er oprettet i BadmintonPeople.
Et resultatskema underskrives af begge holds holdledere umiddelbart efter matchens afslutning. Hjemmeholdet har pligt til at opbevare den underskrevne holdseddel til senere dokumentation.
Resultatskemaer findes i BadmintonPeople eller som formular på BadmintonFyn.dk.

§ 25 b.  Hjemmeholdet skal efter holdkampens afslutning, senest samme aften, skrive holdkampsresultat ind i BadmintonPeople.
Enkeltresultater indtastes senest mandag kl. 12.00 efter holdrundens afslutning.
Afvikles holdkampen på en hverdag, skal indtastningen foretages senest 24 timer efter holdkampens afvikling.

§ 25 c. Overskrides fristen for indtastning ikendes en bøde på 125 kr.

§ 25 d. Ved manglende oprettelse af spiller i Badminonpeople inden holdkampen i kendes en bøde på 50 kr. pr spiller


OBS! Vær specielt opmærksom på at både ude- og hjemmehold inden holdkampens afvikling skal have oprettet egne spillere i BadmintonPeople.

Flytning af kampe:
Flytning af holdkampe sker efter sædvanlig procedure: Hjemme- og udehold enes om en ny dato. Herefter meddeles Søren Tipsmark på st@oure.dk det nye spilletidspunkt.

Kamprapporter
Kan udskrives fra BadmintonPeople -eller hentes HER 

 

Badminton Fyn
Degnevangen 8
5762 V. Skerninge


Nyheder fra Badminton Danmark

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011