Cookies

Peter Hindse's Mindepokal

Til minde om Peter Hindse, Nr. Broby, uddeles der én gang årligt på Badminton Fyn's årsmøde en mindepokal.
Bestyrelsen for Badminton Fyn udpeger forud for årsmødet den, der skal tildeles pokalen for det følgende år. Pokalen tildeles en leder, der gennem en årrække har gjort et uegennyttigt arbejde for fynsk badminton, men kan også tildeles en spiller, der i kraft af gode resultater og god optræden såvel på som uden for banen har gjort fynsk badminton ære. Ved pokalens tilbagelevering tildeles en miniaturepokal til erindring. Peter Hindse-pokalen er tildelt: 

Tildeling ophørt

2020 Claus Overbeck, Nr. Broby
2019 Rene Frederiksen, Ringe
2018 Lone Tang, OBK
2017 Gerda Jørgensen, Nyborg
2016 Erik Kolmos, Nr. Lyndelse
2015 Peter Mouritsen, Svendborg BK
2014 Lennart Engler, OBK
2013 Lars Jensen Fyn FGH
2012 Pia Larsen, OBK
2011 Mette Hansen, Korup
2010 Jeanette Lund, OBK
2009 Brian Kryhlmann Jørgensen, Korup
2008 Jørgen Færch, Middelfart
2007 Finn Lundahl, Ubberud
2006 Ulrik Frandsen, DHG
2005 John Thrane, OBK
2004 Niels Storm Hansen, Langeskov
2003 Steen Petersen, Nr. Broby
2002 Poul Erik Asmussen Allesø
2001 Hans Jørgen Larsen Fåborg
2000 Bjarne Pedersen TPI
1999 Jens Nielsen, BNBK/Nr. Aaby
1998 Henrik B. Madsen, Stige
1997 Henning Jensen, Nr. Broby
1996 Flemming Thomsen, Nr. Broby
1995 Marius Olesen, Tved
1994 Ruth Kirketerp, Nr. Broby
1993 Claus Overbeck, Nr. Broby

Badminton Fyn
Degnevangen 8
5762 V. Skerninge


Nyheder fra Badminton Danmark

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011