Cookies

Badminton Fyn's Kredsmærker

Badminton Fyn's bestyrelse har følgende officielle kredsmærker.

1. Bestyrelses- og udvalgsmærke (på rød bund)
2. Ærestegn (med guld-egekrans) tildeles personer, der især har udmærket sig i kredsregi
3. Hæderstegn (med sølv-egekrans) tildeles personer, der især har udmærket sig i klubregi
4. Spillere, der deltager på udvalgte Badminton Fyn-hold i ungdomsmatcher får et diplom.

Personer, der udfører eller har udført en særlig indsats for fynsk badminton, kan efter vedtagelse af Badminton Fyn's bestyrelse få tildelt Badminton Fyn's tegn eller pokaler.
Tildelingen finder sædvanligvis sted på Kredsens årlige repræsentantskabsmøde. I særlige tilfælde kan tildelingen dog finde sted ved klubjubilæer eller ved runde fødselsdage, men kun efter indstilling til bestyrelsen. 


Badminton Fyn
Degnevangen 8
5762 V. Skerninge


Nyheder fra Badminton Danmark

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011